Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa podľa uvedeného harmonogramu

1. kolo: Vstupné kolo 11.09.2023 09:30:00 18.09.2023 20:00:00
2. kolo: Kontrolné kolo 18.09.2023 20:00:00 20.09.2023 10:00:00
3. kolo: Aukčné kolo 20.09.2023 10:00:00 20.09.2023 10:20:00


V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 11.09.2023 09:34

MH Teplárenský holding, a. s.
Dojčan Peter
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Soľ priemyselná vrecovaná

Bližšia špecifikácia položky:
Balenie: vrecia @25 kg

Požadovaná dodávka: ASAP

Dodávateľ je povinný vopred zaslať avízo o zásielke Súčasťou dodávky musí byť osvedčenie, analýza kvality zásielky, dodací list. Pri nesplnení technickej špecifikácie bude tovar dodávateľovi vrátený na jeho náklady. Pri prvej zásielke resp. pri každej aktualizácii KBÚ požadujeme ju doručiť v elektronickej resp. tlačenej forme aj s expozičným scenárom v zmysle platnej legislatívy Európskeho parlamentu a rady (ES) REACH.

Uvedená cena je vrátane dopravy aj všetkých ďalších obstarávacích nákladov DDP Bratislava
kg10000.00
002.Ditioničitan sodný

Bližšia špecifikácia položky:
Balenie: nevratné sudy @50 kg

Dodávateľ je povinný vopred zaslať avízo o zásielke Súčasťou dodávky musí byť osvedčenie, analýza kvality zásielky, dodací list. Pri nesplnení technickej špecifikácie bude tovar dodávateľovi vrátený na jeho náklady. Pri prvej zásielke resp. pri každej aktualizácii KBÚ požadujeme ju doručiť v elektronickej resp. tlačenej forme aj s expozičným scenárom v zmysle platnej legislatívy Európskeho parlamentu a rady (ES) REACH.

Uvedená cena je vrátane dopravy aj všetkých ďalších obstarávacích nákladov DDP Bratislava
kg1000.00
003.Hydroxid sodný šupinkový

Bližšia špecifikácia položky:
Balenie: vrecia @25 kg

Dodávateľ je povinný vopred zaslať avízo o zásielke Súčasťou dodávky musí byť osvedčenie, analýza kvality zásielky, dodací list. Pri nesplnení technickej špecifikácie bude tovar dodávateľovi vrátený na jeho náklady. Pri prvej zásielke resp. pri každej aktualizácii KBÚ požadujeme ju doručiť v elektronickej resp. tlačenej forme aj s expozičným scenárom v zmysle platnej legislatívy Európskeho parlamentu a rady (ES) REACH.

Uvedená cena je vrátane dopravy aj všetkých ďalších obstarávacích nákladov DDP Bratislava
kg1000.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Platnosť cenovej ponuky do 31/10/2023Nesúhlasím; Súhlasím
Dodanie pre položku 001(KT2023)(text)
Dodanie pre položku 002(KT2023)(text)
Dodanie pre položku 003(KT2023)(text)
Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTHNesúhlasím; Súhlasím
Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTHNesúhlasím; Súhlasím
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie účastníka MHTH as.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

KRITÉRIÁ


1. CENA: Netto v EUR bez DPH, DDP Bratislava

2. PLATOBNÉ PODMIENKY:
30 dní od doručenia faktúry

3. DODACIE PODMIENKY:
MH Teplárenský holding a.s. , závod Bratislava
prevádzka tepláreň západ
Polianky 6
841 01 Bratislava
Slovakia


4. OBDOBIE NÁKUPU:


5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:
Objednávka po vyhodnotení tendra s odvolávkou na parciálny termín plnenia.

6. OSTATNÉ PODMIENKY:

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
11.09.2023 09:30 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 18.09.2023 20:00 do 20.09.2023 10:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
20.09.2023 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 1.00 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri zmene minimálnej ceny ponuky v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a. s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Dojčan Peter
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
MH Teplárenský holding, a. s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Peter Dojčan
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Dodávka technických chemikálií závod Bratislava, Polianky

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.