Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa 05.04.2023 10:00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 10.03.2023 10:56

MH Teplárenský holding, a.s.
Dojčan Peter
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Technológia
002.Bagrovacia stanica IV. etapa Súbor1.00
003.Kiosková trafostanica Súbor1.00
004.HVK uezemnenie pracovnéSúbor1.00
005.Kotol K5 Plynofikácia Súbor1.00
006.Sklad olejov IV. etapa pre TG3Súbor1.00
007.GCCSúbor1.00
008.MCC Súbor1.00
009.T10Súbor1.00
010.Osvetlenie
011.Akumulátorovňa III. EtapaSúbor1.00
012.Objekt Bufetu - NN elektrická inštalácia Súbor1.00
013.Dielne parovodovSúbor1.00
014.Rozvodňa 6 kV IV etapa + NN rozvádzač RS 4305 Súbor1.00
015.Sklad olejov a mazadiel III. Etapa Súbor1.00
016.Sklad olejov a mazadiel IV. etapa RS43033Súbor1.00
017.Sklad turbínového oleja IV. etapa RS4306Súbor1.00
018.Strojovňa II. etapaSúbor1.00
019.Výbuch
020.Regulačná stanica plynuSúbor1.00
021.Sklad olejov a mazadiel III. EtapaSúbor1.00
022.Bleskozvody
023.Prečerpávacia stanica splaškov pracovné uzemnenieSúbor1.00
024.Pracovné uzemnenie traf II. etapaSúbor1.00
025.Pracovné uzemnenie traf III. etapaSúbor1.00
026.Pracovné uzemnenie traf IV. etapaSúbor1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka.docx"Nesúhlasím; Súhlasím
Súhlas Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.docxNesúhlasím; Súhlasím
Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniamiNedisponujem; Disponujem
Platnosť cien do 31.06.2022Nesúhlasím; Súhlasím
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie účastníka MHTH as.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Otázky_a_odpovede.xlsx

3. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.docx

4. Príloha výzvy na účasť - SP - OPaOS EZ.docx

5. Príloha výzvy na účasť - Dielna_parovody.pdf

6. Príloha výzvy na účasť - Akumulatorovna_III_et(3).pdf

7. Príloha výzvy na účasť - Bagrovacia stanica.pdf

8. Príloha výzvy na účasť - Sklad TURBIN OLEJA pre TG3- IV ETAPA.pdf

9. Príloha výzvy na účasť - K5 Plynofikácia.pdf

10. Príloha výzvy na účasť - Sklad olejov a mazadiel III etapa.pdf

11. Príloha výzvy na účasť - Hosporádrstvo utrbínového oleja IV etapa.pdf

12. Príloha výzvy na účasť - Kiosková trafostanica.pdf

13. Príloha výzvy na účasť - Rozvodňa 6kV IV. Etapa - RS4305.pdf

14. Príloha výzvy na účasť - Sklad olejov a mazadiel IV etapa - RM4213.pdf

15. Príloha výzvy na účasť - Strojovňa II etapa.pdf

16. Príloha výzvy na účasť - Regulačná stanica plynu.pdf

17. Príloha výzvy na účasť - Východisková GCC2.pdf

18. Príloha výzvy na účasť - Východisková GCC1.pdf

19. Príloha výzvy na účasť - Sklad olejov a mazadiel IV etapa.pdf

20. Príloha výzvy na účasť - Východisková GCC3.pdf

21. Príloha výzvy na účasť - Východisková MCC 1.pdf

22. Príloha výzvy na účasť - Východisková MCC 2.pdf

23. Príloha výzvy na účasť - Východisková MCC 3.pdf

24. Príloha výzvy na účasť - Objekt Bufetu - NN.pdf

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPaOS EZ Závod Martin

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.