Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa 27.03.2023 10:00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 01.03.2023 09:16

MH Teplárenský holding, a.s.
Dojčan Peter
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.OPRAVA ARMATÚR DN700 V LÍNIOVEJ ČASTI HV
002.Odstránenie tepelnej izolácie kompenzátora

Bližšia špecifikácia položky:
-Odstránenie tepelnej izolácie a odvoz na skládku MHTH závod Trnava,Coburgova ulica 84
Súbor1.00
003.Demontáž / vyrezanie 1 ks obojtsranný kompenzátor + doprava na skládku

Bližšia špecifikácia položky:
-Vyrezanie 1 kus obojstranný kompenzátor z potrubia na bode č.39, prívodná vetva.
-Doprava vyrezaného kompenzátora na skládku MHTH závod Trnava Coburgova ulica 84, Trnava.
Súbor1.00
004.Oprava betónového základu pod kompenzátoromSúbor1.00
005.Dodávka nového obojstranného kompenzátor DN600 PN 25 bez nového mazacieho lisuSúbor1.00
006.Osadenie a vovarenie kompenzátora do horúcovodného potrubia

Bližšia špecifikácia položky:
Osadenie a vovarenie do horúcovodného potrubia. Pri montáži použiť prechodové medzikusy 700/600 z oboch strán kompenzátora, upraviť osadenie na pevný bod vzhľadom na zmenšený priemer a zachovať ukotvenie kompenzátora podľa pôvodnej realizácie.
Súbor1.00
007.Oprava horných ložísk na vodiacich rampách z každej strany kompenzátoraSúbor1.00
008.Dodávka a montáž novej tepelnej izolácie a oplechovania

Bližšia špecifikácia položky:
Dodávka a montáž novej tepelnej izolácie a oplechovania. Tepelná izolácia na telese kompenzátora musí byť rozoberateľná, zložená z dvoch oddeliteľných častí.
Súbor1.00
009.Skúšky a dokumentácia

Bližšia špecifikácia položky:
Vykonanie a zdokladovanie kontroly zvarových spojov, vykonať geodetické zameranie osadeného kompenzátora.
Vypracovanie a odovzdanie objednávateľovi dva kusy výtlačkov technickej dokumentácie o oprave v zmysle platnej legislatívy SR, plus elektronická verzia.
Súbor1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Disponujem potrebnými povoleniami a oprávneniami na výkon a dodávku predmetu zmluvy v zmysle platnej legislatívy v SRNedisponujem; Disponujem
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx"Nesúhlasím; Súhlasím
Platnosť cien do 30.04.2023Nesúhlasím; Súhlasím
Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2018 Z. zNie; Áno
Disponujem požadovanými referenciami a prikladám ich v príloheNie; Áno
Súhlas s obsahom "Zmluva o dielo"Nesúhlasím; Súhlasím
Ponúkaný typ/model kompenzátora - výrobca(text)
Dodací termín kompenzátora ( v týždňoch)(text)
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - SP - Oprava Kompenzátora DN700TT.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie účastníka MHTH as.docx

3. Príloha výzvy na účasť - 936_874_ZoD oprava kompenzátora DN700 TT.docx

4. Príloha výzvy na účasť - Otázky_a_odpovede.xlsx

5. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.1 - TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO KOMPENZÁTORY - 06-82.pdf

6. Príloha výzvy na účasť - Montazna_schema_1_C1_382_011.jpg

7. Príloha výzvy na účasť - UK_dvojice_BC_39_80_148_167_190_211_C1_382_024.jpg

8. Príloha výzvy na účasť - Pozdlzny_profil_c_1_C3_382_008.jpg

9. Príloha výzvy na účasť - Vedenie potrubia pred kompezátorom.jpg

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Dojčan Peter
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Peter Dojčan
telefón: +421 2 57372263/+421 907 703 062
e-mail: peter.dojcan@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

OPRAVA KOMPENZÁTORA DN700 TEPELNÉHO NAPÁJAČA BOD Č. 39 PRÍVODNÁ VETVA ZA DN600

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.