Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na dopyt, ktorý prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 20.11.2023 09:15 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 24.11.2023 11:00.

V prípade svojho záujmu si preštudujte Predmet, Kritériá, Pravidlá elektronických tendrov a Návod.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 20.11.2023 09:15

MH Teplárenský holding, a.s.
Lucia Kormaňáková
telefón: +421 908 025 284
email: lucia.kormanakova@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Úradná skúška - Expanzomat N 600

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0510 60101 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1708
Umiestnenie: Národná 1767,Centrálna OSTks1.00
002.Úradná skúška - Expanzomat N 400

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 11 L 0428 60660 / 2011
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1710
Umiestnenie: Národná 1767,Centrálna OST, objekt IMBIZks1.00
003.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90021 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1712
Umiestnenie: Národná 1756/1, Vstup 06, Jedáleň Schvalbováks1.00
004.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90027 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1713
Umiestnenie: Národná 1812, Vstup 01, VUB Kvasnicaks1.00
005.Úradná skúška - Expanzomat NG 50

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0225 91061 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1714
Umiestnenie: Národná 1760/1, Vstup 11, Tabačikks1.00
006.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90022 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1715
Umiestnenie: Národná 1759/1,Vstup 09, Hudobniny Bárdyks1.00
007.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90028 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1716
Umiestnenie: Národná 1755 ,Vstup 04, Franklks1.00
008.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90023 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1717
Umiestnenie: Národná 1757/1, Vstup 08, Lekáreň Rafaks1.00
009.Úradná skúška - Expanzomat NG 140

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0723 90020 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1719
Umiestnenie: Národná 1762/1, Vstup 15, OST KUCHTAks1.00
010.Úradná skúška - Expanzomat NG 50

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0225 91060 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1720
Umiestnenie: Národná 1802/1, Vstup 17, K CERO


ks1.00
011.Úradná skúška - Expanzomat NG 50

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0225 91059 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1724
Umiestnenie: Národná 1759/1,Vstup 09, Oxiflame Bárdy


ks1.00
012.Úradná skúška - Expanzomat N 400

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0405 90062 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1727
Umiestnenie: Milcová 14, Národná 1792/4, Vstup 10, Raab


ks1.00
013.Úradná skúška - Expanzomat N 300

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0709 90320 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1728
Umiestnenie: Národná 1753, Vstup 02, Astoria- Kamenárová

ks1.00
014.Úradná skúška - Expanzomat N 300

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0709 90073 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1729
Umiestnenie: Národná 1790, Vstup 14, Max Mikulíková

ks1.00
015.Úradná skúška - Expanzomat NG 50

Bližšia špecifikácia položky:
Výrobné číslo/rok výroby: 13 N 0225 91064 / 2013
Zaradenie podľa 508/2009: Ab
Výrobné číslo OST: 1734
Umiestnenie: Národná 1744/8, Vstup 09, Vináreň
ks1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Splatnosť faktúr v dňoch30; 45; 60
Platnosť cenovej ponuky do:(text)
Požadovaná realizácia skúšok do 31.12.2023nie; áno


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné_zmluvné_podmienky_pre_nákup_MHTH.pdf

Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

KRITÉRIA


1. CENA: cena EUR bez DPH

2. PLATOBNÉ PODMIENKY: splatnosť fa podľa výsledkov výberového konania

3. DODACIE PODMIENKY: MH Teplárenský holding a.s., závod Žilina

4. TERMÍN DODANIA: podľa výsledkov výberového konania

5. OSTATNÉ PODMIENKY:

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• odmietnuť predloženú ponuku
• rokovať s účastníkom/účastníkmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia

S víťazom výberového konania bude uzavretá objednávka.

V prípade zhodnosti ponúk rozhoduje o poradí čas vloženia ponuky.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky ohľadom predmetu elektronického dopytu Vám zodpovie:
Vladimír Sagan
+421 908 913 253

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Lucia Kormaňáková
telefon: +421 908 025 284
email: lucia.kormanakova@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Úradné skúšky tlakových zariadení opakované, Vyhláška 508/2009 - závod Žilina

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v dopyte je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz pre vstup do siene spolu s odkazom na túto výzvu vám bol zaslaný e-mailom od vyhlasovateľa tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte administrátora. Kontakt na administrátora nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA ZO SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonáte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna internetového prehliadača, do siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI PREDKLADANÍ PONUKY
Sieň slúži k predkladaniu cenových ponúk a voliteľných podmienok.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia dopytu ľubovoľne meniť a upravovať. Platí posledná predložená ponuka, ktorá je uvedená v sieni v okamžiku ukončenia dopytu. Po dobu dopytu uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien u jednotlivých položiek (v takom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci vľavo od vašej ponuky). Ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím na ňu sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšia upresňujúca informácia, napr. fotografie, príloha, atď.)

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, tak je v danom políčku zobrazené slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt so systémom. V prípade, že se čas zastaví, tak na obnovenie siene stlačte klávesu F5 alebo ikonu AKTUALIZOVAŤ vo svojom prehliadači.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánky až po jeho ukončenie je zaprotokolovaný v histórii. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení dopytu budete mať možnosť zobraziť si históriu a protokol svojej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vložením cien na posledné sekundy. Takto vložené hodnoty nemusia byť na server systému doručené včas - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozvy webového prehliadača alebo operačného systému. Ponuky podané v posledných sekundách tak nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NA ADMINISTRÁTORA NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.