Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

VÝZVA K SÚŤAŽI


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa Žilinská teplárenská, a.s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" pre predmet zákazky "Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k súťaži.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Žilina, dňa: 22.10.2021 12:59

Žilinská teplárenská, a. s.
Marta Lumtzer
telefón: +421 556 192 135
e-mail: marta.lumtzer@mhth.sk
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

PREDMET


Predmetom zákazky tejto súťaže uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa Žilinská teplárenská, a.s. sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.„Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"" Celková cena za dielo v € bez DPH.

Bližšia špecifikácia položky:
Stručný opis predmetu zákazky: Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

Lehota trvania zmluvy: 4 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy

Miesto realizácie predmetu zákazky: Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina

Bližšia špecifikácia položky je uvedená v prílohe tejto výzvy - v súťažných podkladoch k danej zákazke.
Dielo ako celok1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha č 2 súťažných podkladov Návrh ZoD.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - Súťažné_podklady_ŽT S1_Projekt_Motory_T10.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - Vysvetlenie informácií č_1.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - Vysvetlenie informácií č_2.pdf

Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

KRITÉRIÁ


CELKOVÁ CENA ZA DIELO V EUR BEZ DPH

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia sú uvedené v prílohe tejto výzvy - v súťažných podkladoch v článku E.
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - súťaže Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
22.10.2021 12:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží doklady požadované v prílohe tejto výzvy - súťažných podkladoch v bode 16.1.Tieto dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohoto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 22.11.2021 12:00 hod.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Žilinská teplárenská, a. s.
Košická 11
011 87 Žilina
Slovensko

Všetky otázky o predmete zákazky tejto súťaže Vám zodpovie:
Marta Lumtzer
telefón: +421 556 192 135
e-mail: marta.lumtzer@mhth.sk
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tejto súťaži je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre Žilinská teplárenská, a. s.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Nový zdroj tepla a elektrickej energie - plynové motory a transformátor T10"

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.